Oferta - Firma Handlowo-Usługowa Niebo Bogusława Niepiekło

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Księgi rachunkowe

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Rozliczenia z ZUS i PFRON

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Rozliczanie dotacji unijnych

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wprowadzanie zaległości z firmy

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej

 • Doradztwo prawno- podatkowe